Doradztwo finansowe dla samorządów i przedsiębiorstw.

Wykorzystaj wieloletnie doświadczenie specjalistów od finansowania samorządów i przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem.

Ponad 600 mln zł wartości wyemitowanych obligacji od 2012 roku

Emisja obligacji pozwala obniżyć koszty finansowe i sfinansować konieczne inwestycje. Pozwala też do 2022 roku skorzystać z wyłączenia z indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prowadzimy projekt emisji od początku do końca – od analizy możliwości emisji, poprzez przekonanie radnych, aż do podpisania umowy z wybranym Agentem Emisji i bankiem.

Zobacz więcej...


Finansowanie wkładów własnych do nowej perspektywy UE na lata 2014-2020 wymaga dużo więcej pomysłowości

Duża część gmin posiada już wysokie zadłużenie i pozyskanie finansowania deficytów związanych z projektami UE staje się dużo trudniejsze. Wspieramy Skarbników w przygotowaniu WPF i znalezieniu możliwości finansowania wkładu własnych poprzez emisję obligacji, forfaiting, zwrotną sprzedaż majątku i inne rozwiązania nie wpływające negatywnie na limit zadłużenia.

Zobacz więcej...


Projekty ESCO, PPP i emisji obligacji przychodowych pozwalają sfinansować inwestycje bez zwiększania długu gminy 

Duża część działań w ramach nowej perspektywy UE dotyczy obniżania emisji gazów do atmosfery. Plany gospodarki niskoemisyjnej przygotowywane przez samorządy nie podają precyzyjnych sposobów sfinansowania konkretnych projektów.Pomagamy znaleźć możliwości sfinansowania wymiany źródeł oświetlenia, termomodernizacji budynków, budowy ścieżek rowerowych czy wymiany taboru komunikacyjnego.

Zobacz więcej...


Tylko w 2013 roku ponad 50 samorządów obniżyło swoje obciążenia i zoptymalizowało przy naszej pomocy swoje zadłużenie

Wiele samorządów boryka się z nadmiernym zadłużeniem, co powoduje łamanie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomagamy się pozbyć tego problemu poprzez zamianę istniejącego zadłużenia na możliwe do obsługi przez samorząd i obniżenie udzielonych poręczeń dla spółek komunalnych.

Zobacz więcej...


Znamy mnóstwo sposobów na zwiększenie dochodów i obniżenie kosztów

W ramach naszych prac szukamy sposobów na optymalizację kosztów (np. poprzez obniżenie kosztów finansowych czy wskazanie obszarów, gdzie gmina wydaje za dużo) oraz wspieramy Skarbnika w dyskusji z zarządem i radnymi w zakresie konieczności generowania większych dochodów podatkowych (np. poprzez analizę wpływu wysokości stawek podatkowych na zdolność kredytową).

Zobacz więcej...


Przygotowujemy prognozy odciążając Skarbników i pomagając pozyskać finansowanie na jak najlepszych warunkach

Skarbnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że możliwość pozyskania nowego finansowania, a także jego cena, zależy od sposobu przygotowania WPF. Przygotowujemy uchwały dot. WPF do projektu budżetu, a także je aktualizujemy tak, bo zyskały akceptację RIO, spełniały wzór z art. 243 i spotkały się z dobrym przyjęciem w bankach.

Zobacz więcej...


Nie dopuść, by art. 243 ufp spowolnił inwestycje w Twoim samorządzie

Istnieje dużo możliwości, żeby sfinansować potrzebne inwestycje w sposób nie pogarszający wskaźnika z art. 243 ufp. Potrzeby każdego samorządu traktujemy indywidualnie i po badaniu sytuacji, wypracowujemy strategię postępowania w celu obniżenia obciążeń wskaźnika.

Zobacz więcej...


Poręczanie zobowiązań przez samorząd nie zawsze musi być konieczne

Istnieje wiele rozwiązań w zakresie finansowania, a ciągle pojawiają się nowe. Jeśli obawiają się Państwo, że zadłużenie Waszych spółek komunalnych lub szpitali może spowodować problemy dla budżetu samorządu podpowiemy możliwości ich finansowania bez obciążania budżetów.

Zobacz więcej...


Szybkie wdrożenie koniecznych zmian w celu uchwalenia budżetu, zgodnie z art. 240a ustawy o finansach publicznych

Ustawa daje tylko 45 dni na przygotowanie programu postępowania naprawczego. Od jego kształtu zależy, czy problem z zadłużeniem przeniesie się na kolejne lata czy problem zostanie rozwiązany od razu. Oferujemy sprawne i profesjonalne przygotowanie programu w zgodzie z zaleceniami RIO, a także jego przeprowadzenie w praktyce.

Zobacz więcej...


Aktualności

AESCO_logo_CMYK 20 stycznia 2016

Połączenie Dragon Partners i Aesco Group

Zapowiadana przed pół roku fuzja dwóch wiodących firm na rynku doradztwa samorządowego stała się faktem. Wraz z zarejestrowaniem połączenia w Krajowym Rejestrze Sadowym Dragon Partners stał się częścią Aesco Group.

Dragon Partners Sp. z o.o. powstała w 2012 roku. W ciągu roku stała się liderem w zakresie wsparcia samorządów w emisjach obligacji komunalnych oraz wypracowała unikalną kompetencję w zakresie zarządzania zadłużeniem samorządów. Tylko w 2013 roku wsparła 50 samorządów w emisjach obligacji na kwotę ponad 500 mln zł. Zespół Dragon Partners wypracował szereg unikalnych na rynku produktów, w tym sposoby na obniżenie kosztów zadłużenia, na zwiększenie zdolności kredytowej czy jej optymalizację.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na stronę www.aesco.com.pl.

news_2014-06-30 10 października 2013

Obligacje Gminy Gołdap debiutują na GPW Catalyst

Obligacje, przy których emisji doradzał Dragon Partners debiutują na rynku obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych.

Zgodnie z podjętą w sierpniu Uchwałą Rady Miejskiej Gmina Gołdap wyemitowała obligacje na kwotę 11,5 mln zł. Oficjalne wprowadznie do obrotu wyemitowanych obligacji nastąpi 11 października o 10:30. 

Relacja z debiutu dostępna jest tutaj.

Zobacz wszystkie aktualności...